Proje Yönetimi

Hazırlanan proje yönetim planında projenin başından sonuna kadar yapılacak bütün aktiviteler planlanmakta ve projeler bu proje planına göre yürütülmekte, izlenmekte ve raporlanmaktadır. Proje süresince riskler takip edilmekte ve bu riskleri azaltmak için gerekli azaltma planları devreye alınmaktadır. Proven Proje Yönetim Süreci, projenin pürüzsüz bir şekilde ilerletilerek “süpriz olmadan” projenin gelişimini takip etmemizi sağlar.

Gereksinim Analizi ve Yönetimi

Geliştirilecek sistemin işlevsel ve operasyonel gereksinimleri belirlenir. Tüm gereksinimler, geliştirme sürecinin her aşamasında çift yönlü olarak izlenebilirlik matrisleri ile izlenerek müşteri gereksinimlerinin eksiksiz olarak ürünlerde yer alması teminat altına alınır. Gereksinim yönetimi kapsamında gereksinim değişiklerinin takibi, etki analizinin yapılması ve bunun diğer planlara ve iş ürünlerine yansıtılması faaliyetleri gerçekleştirilir.

Mimari Tasarım ve Detaylı Tasarım

Sistem/Yazılım gereksinimlerini karşılayacak Yazılımın Mimarisi belirlenir ve daha sonra Detaylı Tasarım aşamasında sistem/yazılımın ayrıntılı tasarımı yapılarak, gerçekleştirmeye hazır duruma getirilir.

Gerçekleştirme ve Birim Testleri

Bu aşama ürünün hazırlandığı, kodlamanın yapıldığı, donanım içeriyorsa donanım bileşenlerinin üretildiği aşamadır. Birim Test aşamasında, gerçekleştirilen her yazılım /donanım birimi, diğer birimlerden bağımsız olarak izole birim testinden geçirilir.

Testler

Testler her ne kadar proje sonunda gerçekleştirilecek olsa da test ile ilgili çalışmalar proje başında test planlaması ile başlar, gereksinim aşamasında gereksinimlerin teste uygunluğunun kontrolü ile devam eder, kodlama yapılırken ise test senaryoları, test tanımı olarak kaydedilir. Proje sonunda ise müşteri önüne çıkarılacak olan her ürün önce Proven Test Uzmanları tarafından test edilip onaylanmış olur.

Gözden Geçirme Faaliyetleri

Her aşamada ortaya çıkarılan iş ürünleri, Kalite Güvence Planında belirtildiği şekilde Gözden Geçirilir. Gözden Geçirme faaliyetini ürünün geliştirilmesinde rol almayan personel gerçekleştirir. Gözden Geçirmenin temel amacı, üründeki hataları mümkün olduğu kadar erken ortaya çıkarmak ve ürünün hatasız olmasını sağlamaktır.

Ölçümler

Proje süresince gerçekleştirilen bütün süreçler ile ilgili ölçümler Süreç İyileştirme Planında ya da Kalite Güvence Planında planlandığı şekilde toplanır. Bu ölçümlerin gerçekleşen değerleri, planlananlar ile karşılaştırılarak izlenir ve kurumsal ölçüm ambarında saklanır. Gerekli düzeltici işlemler ölçüm sonuçlarına göre alınır ve sonraki projelerde tahminler yapılırken temel olarak bu ölçümlerden faydalanılır.