Kalite Sistemimiz

Kalite Politikamız
  • Uluslararası standartlar ile uyumlu kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak ve idame ettirmek

  • Zamanında, hatasız ve eksiksiz çözümler üreterek en yüksek düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak

  • Değer katan yenilikçi çözümler sağlayarak, müşterilerin çalışma alanlarındaki verimliliğini arttırmak
  • Katılımcı yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak, bu amaçla liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek

  • Gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak ve ekip çalışmasını geliştirmek

  • Tüm çalışanların katılımının sağlandığı sosyal etkinlikler düzenleyerek motivasyonu, iç iletişimi ve kurumsal kültürü geliştirmek
Yazılım Geliştirme Süreçleri

Yazılım Geliştirme süreçleri hakkında tüm detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

  • Sunulan hizmetler ile müşterilerin ürün ve hizmet kalitelerini sürekli iyileştirmelerini desteklemek

  • Çalışanların yetkinlik ve becerilerini sürekli eğitimler ile desteklemek

  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturarak, kalite yönetim sisteminin şartlarına uygun çalışmalarını ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak