ProVER
Otomotiv, Havacılık, Raylı Sistemler ve Medikal Endüstrileri için bir Test Aracı

Modern araçlar/platformlar büyük veri ve yoğun yazılım içeren sistemlerdir ve pek çok ECU’dan akan veriden oluşan network’lere sahiptirler.

ProVER, üzerinde pek çok ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) barındıran kompleks araçlar/platformlar için anomali tespiti yapmayı sağlayan bir sistem çözümüdür.

-ProVER; CAN, LIN, FlexRay, Ethernet, UART gibi farklı protokollerden oluşan networklerden akan ECU verilerini;
-Gerçek zamanlı okuyan
-Üzerine zaman damgası koyan
-Verileri birleştiren/ayrıştıran
-Hataların kolay tespit/teşhisini sağlayan arayüzler sunan
-Oluşturduğu büyük veri üzerinde analizler yapan bir sistem çözümüdür.
-ProVER testler sırasında büyük ve canlı veri üzerinde analizler yapan bir araçtır.
Kullanım ve Yararlar
ProVER, yazılım yoğunluğunun yüksek olduğu ve yüksek hacimli veri içeren birden çok dahili networkün olduğu yeni araç/platform geliştirenler için gerek laboratuvar ortamında gerek saha testlerinde her bir ECU’dan toplanan veriyi birbiri ile de ilişkilendirerek hata tespitini kolaylaştırır.

- Test Mühendisliği eforunun azaltılmasını ve hataların daha kolay analiz edilmesini sağlar.
- Analizlerin sahada yapılmasına imkan sağlar.
- Terabyte’lar mertebesindeki verinin loglanarak analiz edilmesi yerine yalnızca hatalı kısma odaklanılmasını sağlar.
- Hatalı kısma ait tüm ilişkili verilerin birlikte değerlendirilmesine imkan verir.
Grafik arayüzü ile trendlere ait grafikler üzerinden prognostik analiz yapılmasına imkan verir.

Temel Özellikleri 

-Test mühendisinin istediği kuralları girebileceği bir Script Editörü
-ECU’lara gelen ve giden mesajların canlı olarak izlenmesi
-Bulduğu hataların kaynağını ve oluşturduğu izi görselleştirerek sunabilen Grafik Arayüzü
-Performans göstergelerinin grafikler üzerinden anlık analiz edilmesi
-Yönlendirme (routing) tablolarının görselleştirilmesi
-Otomatik hata tespiti
-Mevcut veri kayıt sistemleri ile entegrasyon