DO-178 Projeleri Seviye A,B,C Doğrulama ve Geçerleme Hizmetleri

Proven ekipleri, Emniyet Kritik yazılımların testlerinde DO-178 Temelli sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere, proje başlangıcından projenin tamamlanmasına kadar her aşamada Doğrulama ve Geçerleme desteği vermektedir. Bu kapsamda destek verilen aşamalar ve faaliyetler aşağıda özetlenmektedir:

 • Planlama
  -Yazılım Doğrulama Planı’nın hazırlanması ve diğer planlarla uyumluluğunun gözden geçirilmesi
  -SOI-1 Destek

 • Gereksinim ve Tasarım Gözden Geçirme
  - Üst Seviye (High level) Gereksinimlerin Gözden Geçirilmesi
  - Yazılım Mimarisi ve ve Alt Seviye(Low level) Gereksinimlerin Gözden Geçirilmesi
  - SOI-2 Destek

 

 • Testler ve Analizler
  • Gereksinim Tabanlı Testler
   • Donanım/Yazılım Entegrasyon Testleri
    • Hedef donanım üzerinde çalışan yazılıma ilişkin hataların bulunması
    • Üst seviye gereksinimlerde tanımlanan fonksiyonalitenin karşılandığının test edilmesi
   • Yazılım Entegrasyon Testleri
    • Gereksinimler arasındaki ilişkilere ve gereksinimlerin tasarım ile karşılanmasına odaklanılması
    • Yazılım birimlerinin birbirleri ile doğru şekilde iletişim kurduğu, gereksinimleri ve tasarımı karşıladığının test edilmesi
   • Alt Seviye Testler
    • Yazılımın alt seviye gereksinimleri karşıladığının test edilmesi
  • Performans Testleri
  • En kötü senaryo zaman analizi (WCET)
  • İzlenebilirlik Analizi
  • Gereksinim Kapsama Analizi
  • Yapısal Kapsama Analizi
  • SOI-3 Destek
 • Araç Kalifikasyonu
  • DO-178 kuralları gereği kalifikasyona ihtiyaç duyulan doğrulama araçları için kalifikasyonun gerçekleştirilmesi ve kalifikasyon paketinin hazırlanması
   • Araç Kalifikasyon Planı
   • Araç Operasyonel Gereksinimleri ve Test
   • Araç Başarım Özeti
 • Yazılımın tamamlanması ve Sertifikasyon
  - Yazılım Başarım Özeti hazırlanmasına destek olunması
  - SOI-4 Destek